1.) Apabila engkau sedang mengurus kambing atau ditengah padang maka azankanlah untuk menyerukan shalat dan keraskanlah suaramu dengan seruan itum karena sesungguhnya jin manusia dan aoaoun yang mendengar selama suara azan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya (Riwayat bukhari)
2.) Sabda rasulullah saw barang siapa yang lahir anaknya maka azankanlah pada telinga kanannya dan iqamahlah pada telinga kirinya maka anak itu tidak dimudharatkan oleh jin (tidak kena penyakit kanak-kanak (Diriwatkan dalam kitab Ibnu suni dari hasan bin ali)

Dari anas bin malik ia berkata “rasulullah telah berkata, ‘ Doa (permintaan ) di antara azan dan iqamah tidak ditolak (Riwayat ahmad , abu dawud, dan tirmizi)
Sabda rasulullah saw; apabila kamu mendengar azan, hendaklah kamu berkata seperti yang dikatakan oleh muazin(riwayat bukhari dan muslim) pada rowayat muslim dikatakan, kecuali sewaktu mendengar “Hayya alas-salah,hayya alal-falah, maka yang mendengar hendaklah berkata la haula walaquwwata illa billah (Riwayat abu dawud)
Dari syahar bin husyab, “Sesungguhnya bilal telah qamat. tatkala ia mengucapkan “Qad qamatis salah, rasulullah saw menyebut aqamahallahu-waadamaha (Riwayat abud dawud)

artikel terkait :

tahukah antum keajaiban adzan

antara cinta, dunia dan akhirat

kisah hidup seorang putra khalifah

semesta pun kehilangan pelita terindahnya

MANUSIA YANG PALING SEMPURNA

bertaqwa tidak akan menjadikanmu miskin

Iklan